Horaris 2017-2018

Aquests horaris són provisionals. Els horaris d’especialitat instrumental es concretaran amb el professor a principi de curs.

horaris 2017-2018.pdf

GUARDERÍA MUSICAL: DILLUNS 17,30-18,30 (5é. infantil)
JARDÍ MUSICAL: DIMECRES 17,30-18,30 (1er. E.Primària)
INICIACIÓ MUSICAL: DILLUNS I DIMECRES 18,30-19,30 (2on. E.Primària)
LLENGUATGE MUSICAL 1er I 3er: DIMARTS I DIJOUS 17,30-18,30 (Orientatiu 3er i 5é
E.Primària)
LLENGUATGE MUSICAL 2on I 4rt: DIMARTS I DIJOUS 18,30-19,30 (Orientatiu 4rt i 6é
E.Primària)
LLENGUATGE MUSICAL 5é: DIMARTS I DIJOUS 19,30-20,30 (Orientatiu 1er ESO)
ADULTS: DIMARTS 20,30-21,30 (A partir de 16 anys)
CORO: DILLUNS 17,30-18,30 (Any que es cursa 3er de LLenguatge musical)
BANDAINFANTIL: DIMECRES 17:30-18:30 (Orientatiu 1er i 2on de Llenguatge musical)
CONJUNT INSTRUMENTAL: DIMECRES 18:30- 20:00 (Orientatiu a partir de 3er de Llenguatge
musical)
ESPECIALITATS INSTRUMENTALS: EN PRINCIPI ES MANTENEN ELS DIES DEL CURS
PASSAT. ELS HORARIS S’ACORDAR`N AMB EL PROFES-SOR AL INICIDE CURS. ELS
ALUMNES NOUS PODEN INFORMAR-SE A LA CONSERGERÍA DE L’ESCOLA.
TALLERS MUSICALS: 8 SESSIONS AL ANY (1 mensual)(Totes les edats)

Anuncios